§1 Zapisy ogólne
 1. Wszelkie usługi świadczone przez Gabinet Arnika są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu.
 2. Skorzystanie z usługi wykonanej w Gabinecie Arnika oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 3. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.
   §2 Umawianie wizyt
 1. Klienci mają możliwość zarezerwowania usługi bezpośrednio w Gabinecie Arnika w godzinach  pn. – pt. 9.00 - 19.00; so. 9:00-14:00, telefonicznie pod numerem 788-221-855 lub przez stronę internetową: www.moment.pl/gabinet-kosmetyczny-arnika.
 2. W razie nieodebrania telefonu, personel gabinetu dokłada wszelkich starań aby oddzwonić do Klientów w najkrótszym możliwym czasie.
 3. Czasowe zmiany w godzinach rezerwacji mogą wynikać z urlopów lub niedyspozycji pracowników. Wówczas Klienci proszeni są o wiadomość sms lub ponowny telefon w innym czasie.
 4. W dniu poprzedzającym wizytę gabinet przypomina o umówionym terminie za pomocą wiadomości SMS, w której podaje godzinę wizyty.
 5. SMS przypominający jest wysyłany pod warunkiem, że podczas rezerwacji Klient poda numer telefonu kontaktowego.
 6. Spóźnienie powyżej 15 min może skutkować anulowaniem zabiegu lub wykonaniem go w najszybszy możliwy sposób z pominięciem jednego z etapów, po uzgodnieniu.
 7. W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika gabinetu, lub przedłużającej się wizyty poprzedzającego Klienta, zabieg będzie wykonany w pełni, bez skracania etapów zabiegowych.
 8. W razie rezygnacji z zarezerwowanej usługi Klient zobowiązany jest do wcześniejszego – min. 24godzinnego poinformowania o tym gabinet.
 9. W razie braku anulowania takiej rezerwacji, kolejne zapisy na usługi nastąpią po wpłacie 50% wartości zabiegu który nie został odwołany, a się nie odbył oraz zadatku o wartości 50% ceny rezerwowanej usługi. Zadatek może zostać wpłacony osobiście w recepcji gabinetu lub na konto: 24 1050 1445 1000 0090 6950 4463.
 10. Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji w terminie i nie stawi się na umówiony zabieg musi się liczyć z odmową kolejnych rezerwacji terminów zabiegów.
 11. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klienci zostaną wcześniej poinformowani. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).

§3 Zasady wykonywania zabiegów

 1. Usługi są przeprowadzane z należytą starannością z wykorzystaniem niezbędnych urządzeń, narzędzi, kosmetyków, według wiedzy i umiejętności pracowników, którzy są przygotowani do wykonywania zabiegów technicznie i merytorycznie.
 2. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia Pracownika wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu.
 3. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za swoje zdrowie. Klienci zobowiązani są do poinformowania Pracownika Gabinetu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 4. W trosce o zdrowie Pracowników oraz innych Klientów na zabieg należy stawić się w pełni zdrowym. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu Pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 5. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji, a następnie sterylizacji w autoklawie. Blaty i fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

§4 Ceny i rabaty

 1. Za wykonane usługi obowiązują stawki według cennika dostępnego w gabinecie, na stronie internetowej salonu: www.gabinetarnika.pl oraz na stronie rezerwacji on-line: www.moment.pl/gabinet-kosmetyczny-arnika.
 2. Podane ceny nie podlegają negocjacji.
 3. W gabinecie udostępnia się dwa sposoby płatności: gotówką lub kartą płatniczą.
 4. W gabinecie wprowadzane są oferty promocyjne podawane do wiadomości poprzez konto na Facebooku, SMS oraz osobiście. Promocje obowiązują w czasie podanym w przygotowanych ofertach.

§5 Kartoteka

 1. Każdy Klient w trakcie pierwszej wizyty w Gabinecie Arnika może zostać proszony o wypełnienie karty danych Klienta, celem założenia kartoteki oraz podpisanie informacji RODO. Podawane dane to: imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Na podstawie tej rejestracji gabinet powiadamia o aktualnych promocjach oraz przypomina o zaplanowanych wizytach na 1 dzień wcześniej. Dane są przechowywane w systemie recepcyjnym i nie są udostępniane osobom trzecim.
 2. Klient może odmówić podawania swoich danych, wówczas nie ma możliwości skorzystania z usług Gabinetu Arnika.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Gabinetu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 2. Każdy Klient maja prawo do wglądu do regulaminu i do cennika usług.
 3. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Gabinetu Arnika.
 4. Gabinet Arnika zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

Od dnia 8.05.2019r. wprowadzamy zasady regulujące umawianie wizyt, a przede wszystkim ich odwoływanie.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz dokonywanie przemyślanych rezerwacji.

*     *     *

Od 1.06.2019r. nowy Cennik

*     *     *


Aktualny adres:


ul. Borkowska 29E/5

*     *     *

Zapraszamy !